AgroSeznam.cz je nejnavštěvovanější web v České republice s inzercí použité a nové zemědělské techniky.
A |  A |  A
     

OBSAH

3.5.2015 - I letos má KB řešení pro zemědělské investice

AGRO RUBRIKY -> zpravodajství

I letos má KB řešení pro zemědělské investice - zvětšit fotografii
I letos má KB řešení pro zemědělské investice - zvětšit fotografii

Komerční banka (KB) je partnerem nejen Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR, ale zejména již 25 let je spolehlivým společníkem českých zemědělců a potravinářů při zajištění financování jejich investic. Projekty a investice do zemědělství a potravinářství KB již tradičně dlouhodobě podporuje, přičemž zohledňuje návaznost a neoddělitelnost obou oborů.

Komerční banka je jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů a budováním dlouhodobých vztahů přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR. I přes určitou rozdílnost finančních a bankovních potřeb zemědělství a potravinářství si jejich vzájemnou propojenost dobře uvědomuje a oběma sektorům má skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký význam tito klienti pro Komerční banku mají.


Výhodné produkty i na letošní rok

Nedávno byl spuštěn příjem žádostí o podporu z Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu – Zemědělec. Ve spolupráci s naší dceřinou společností SG Equipment Finance Czech Republic jsme se i na tuto výzvu v předstihu dobře připravili a i pro rok 2015 jsme přichystali již známý a oblíbený AGROÚVĚR PRÉMIUM, tedy speciální úvěrový produkt na nákup zemědělské techniky, který s touto úrokovou podporou PGRLF kalkuluje. Počítáme ale i s dalšími možnostmi a novými programy PGRLF. Pokud by například došlo k rozšíření spektra příjemců této nebo jí podobné dotace, a kromě zemědělců by jej mohli využít i společnosti z odvětví lesnictví či rybářství nebo i potravinářství, budeme připraveni poskytnout stejně kvalitní nabídku i jim,“ potvrdil Jan Bednár, marketingový manažer pro zemědělství KB.

Komerční banka rovněž připravuje úvěry na záměry spolufinancované z nového Programu rozvoje venkova (PRV). „Spuštění prvního kola příjmu žádostí o tuto investiční dotaci očekáváme zhruba v polovině letošního roku. Dění kolem nového programu již nyní bedlivě sledujeme. Stejně jako pro zemědělce, je i pro nás důležité znát v dostatečném předstihu podmínky dotace i uznatelné záměry investic. Pokud se klient rozhodne pro investici do projektu spadajícího do rámce nového PRV, chceme být připraveni, nikoli překvapeni. Počítáme s tím, že naši klienti budou moct využít k předfinancování dotace úvěr v rámci Programu Ponte II. Tento úvěr na předfinancování dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a obdržením dotace. Úvěrem na spolufinancování projektu bude možné hradit výdaje, které nebudou dotací kryty,“ doplňuje Jan Bednár.

Klientům bude i nadále k dispozici poradenský servis KB EU POINT. Tým odborníků ve všech regionech ČR poskytne konzultaci k příslušným opatřením či titulům, pomůže s výběrem vhodné poradenské firmy pro zpracování žádosti a navrhne optimální financování projektu v souladu s podmínkami administrátora dotace. Poradenské služby KB EU POINT jsou přitom poskytovány zdarma.


Financovat investice lze i bez dotací

Některé investice je nutné realizovat i bez využití dotačních titulů, a to s ohledem na zachování konkurenceschopnosti nebo z důvodů vyplývajících z české a evropské legislativy. V takovém případě jsou k dispozici úvěry na pořízení hmotného investičního majetku, které dokážou reflektovat aktuální potřeby a podmínky podniků. Mezi ně patří možnost přizpůsobit délkou splatnosti. Úvěr lze poskytnout například na pořízení moderní zemědělské techniky či technologie se splátkovým kalendářem až na osm let, tedy v souladu s odpisovým kalendářem. S výběrem a specifikací optimálního řešení vhodného pro danou investici klientům rádi pomohou bankovní poradci.

Komerční banka dlouhodobě hledá optimální cesty, jak v oblasti financí usnadnit podnikání českým farmářům. Proto spolupracuje s dalšími partnerskými organizacemi. Ve spolupráci s námi dokáže pro podnikatele vytvořit takové produkty, které jim umožní držet krok s domácími i zahraničními konkurenty a včas reagovat na vnější vlivy, jež k tomuto oboru bezesporu patří,“ dodává Jan Bednár.


Nezbytné je i zajištění financování provozu

K bezproblémovému chodu provozu a včasnému provedení nejdůležitějších prací je nezbytné mít finance zajištěné v průběhu celého roku. Provozní úvěr je řešením k překlenutí obtížného období na přelomu roku. Sezónní charakter zemědělství a z něj vyplývající nevyrovnanost finančních toků v průběhu roku si uvědomují i banky. „Nejčastější formou provozního financování v zemědělství je revolvingový úvěr. Provozní nebo investiční úvěry však nepotřebují jen velká družstva, ale i menší podniky a drobní farmáři. I díky téměř pětadvacetileté tradici spolupráce s českými zemědělci a potravináři si potřeby agrárního sektoru uvědomujeme a jsme připraveni pokrýt celé portfolio finančních požadavků zemědělců,“ uzavírá Jan Bednár.

Tisk

Poslední zprávy:

Zpět


Reakce k článku:

8.7.2017, 2:01 v0L9zcRbu
Brliailnce for free; your parents must be a sweetheart and a certified genius.

Vložit novou reakci:

Jméno:

Text:

Ochrana proti spamům - vlož telefonní číslo na hasiče:Redakce serveru AgroSeznam.cz nenese odpovědnost za obsah příspěvků čtenářů.
Redakce si vyhrazuje právo mazat či zkracovat texty naplňující skutkovou podstatu trestného činu hanobení rasy, národa a přesvědčení,  příspěvky obsahující vulgární výrazy a urážky a příspěvky dlouhé, jinak nevhodné či nevztahující se k tématu.

Zpět

VYHLEDÁVÁNÍ:
Typ inzerátu:

Datum přidání:

Typ stroje:
Výrobce:

Země/kraj/okres:

Sekce:


Kategorie:


REKLAMA